Informacje o fakturowaniu elektronicznym

Szczegóły dotyczące wystawiania faktur:

Prosimy o dostarczanie nam wszystkich faktur drogą elektroniczną w formacie PDF lub TIF.

Adres e-mail do wysyłki faktur:

Alteams Oy: ostolaskut(at)alteams.com

Alteams Finland Oy: ostolaskut.afi(at)alteams.com

Jeżeli możesz wysyłać jedynie faktury papierowe, nadawaj je na poniższy adres:

Alteams Oy
Länsitie 61
66400 Laihia

lub

Alteams Finland Oy
Länsitie 61
66400 Laihia

Pamiętaj, że faktura musi zawierać:

Nazwę nabywcy

i/lub

Numer zamówienia zakupu

 

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z:

Taru Jokinen
Tel. +358 201 339 500
info(at)alteams.com

 

Ogólne warunki Alteams:

OGÓLNE WARUNKI ALTEAMS DOTYCZĄCE ZAKUPU TOWARÓW I USŁUG (2018-2)

OGÓLNE WARUNKI ALTEAMS DOTYCZĄCE ZAKUPU TOWARÓW I/LUB USŁUG, DOKUMENT DWUJĘZYCZNY (2018-2)

OGÓLNE WARUNKI ALTEAMS DOTYCZĄCE ZAKUPU TOWARÓW I/LUB USŁUG, DOKUMENT DWUJĘZYCZNY ANG-PL (2018-2)

ALTEAMSIN YLEISET SOPIMUSEHDOT TAVAROIDEN JA TAI PALVELUIDEN OSTOA VARTEN (2018-2)