Społeczna odpowiedzialność Alteams

Kultura firmy oparta na zrównoważonym rozwoju

Kodeks postępowania | Polityka BHPiOŚ | Polityka informowania o nieprawidłowościach | Deklaracja zgodności UE ROHS II – wersja przekształcona

Firma Alteams działa, aby dostarczać produkty wysokiej jakości na czas i w przystępnej cenie. Zawsze działamy zgodnie z wymogami klienta i przestrzegamy praw własności intelektualnej. Tym samym budujemy i rozwijamy kulturę firmy, która wspiera nastawienie na wysoką jakość, pracę zespołową i zaangażowaną obsługę klienta.

Sprawdź politykę jakości Alteams

Nasza społeczna odpowiedzialność

Doskonałość operacyjna

Działaj coraz lepiej z dnia na dzień

Dążymy do doskonałości w dostawach, redukcji reklamacji i doskonałych wyników audytów przeprowadzanych przez klientów. Stale poprawiamy wydajność procesów.

Celem „Programu Ciągłego Doskonalenia” w Alteams jest ograniczenie działań nieprzynoszących wartości dodanej w codziennej pracy i obniżenie kosztów jakości. Nasze zakłady regularnie dzielą się między sobą najlepszymi praktykami.

Kluczem do efektywności i oddziaływania jest stawanie się odrobinę lepszym z każdym dniem!

Skupienie na klientach

Dobra jakość produktu nie jest dziełem przypadku

Kluczem do naszego sukcesu jest zrozumienie potrzeb naszych klientów. Za jakość odpowiedzialni są wszyscy pracownicy Alteams.

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za uzyskanie doskonałej jakości i zadowolenia klienta. Osiągamy to dzięki jasnemu podziałowi ról i zadań, co oznacza, że każdy z naszych pracowników jest odpowiedzialny za swoją pracę.

Wierzymy, że ciągłe szkolenia dla wszystkich naszych pracowników to podstawa zaspokajania potrzeb i spełniania wymogów naszych klientów.

Przejrzystość i komunikacja

Informujemy klientów na bieżąco

Prawidłowe działanie napawa nas dumą, dlatego chętnie udzielamy informacji i dyskutujemy na temat naszych metod pracy, polityki i wyników audytów ze wszystkimi naszymi klientami i interesariuszami.

Alteams uważa przejrzystą i aktywną komunikację za jeden z filarów zaufanego partnerstwa.

Możesz kontaktować się z nami w dowolnej chwili, a my zawsze staramy się informować Cię na bieżąco. Nasz globalny zespół służy Ci lokalnie, niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz.

Polityka BHPiOŚ w Alteams

W Alteams dbamy o naszych pracowników, ich zdrowie i bezpieczeństwo, warunki pracy oraz o środowisko naturalne. Nasz cel to ograniczenie liczby wypadków do zera. Przestrzeganie przepisów dotyczących BHPiOŚ oraz innych wymogów jest dla nas najwyższym priorytetem.

Nasza kultura korporacyjna ma na celu zachowanie długiej tradycji uczciwości i wiarygodności wobec klientów, dostawców i innych interesariuszy, jak również wewnątrz naszej własnej organizacji.
Pobierz Politykę BHPiOŚ

Kodeks postępowania Alteams

Stanowi on zapewnienie, że zawsze będziemy niezawodnym partnerem.

Alteams zobowiązuje się do prowadzenia działalności w sposób odpowiedzialny w całej naszej globalnej organizacji. Zawsze przestrzegamy krajowych i międzynarodowych praw i przepisów, jak również ogólnie przyjętych metod pracy.

Pobierz Kodeks postępowania

Polityka Alteams w zakresie informowania o nieprawidłowościach

Nielegalne i nieetyczne działania budzą obawy społeczne, moralne i gospodarcze, podważają dobry ład korporacyjny i hamują rozwój. Polityka Alteams w zakresie informowania o nieprawidłowościach wspiera Kodeks postępowania Alteams.

Polityka ta ma na celu pomoc pracownikom, interesariuszom, sprzedawcom lub innym stronom pozostającym w relacjach biznesowych, którzy uważają, że odkryli niezgodności, a zwłaszcza działania niezgodne z prawem.

Pobierz politykę informowania o nieprawidłowościach

Deklaracja zgodności UE ROHS II wersja przekształcona

Alteams jest partnerem produkcyjnym zaawansowanych rozwiązań używanych przez sieci komunikacyjne i firmy przemysłowe wykorzystujących odlewane elementy z aluminium i brązu.

Alteams gwarantuje, że produkty wytwarzane przez firmę są zgodne z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE i 2015/863/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. i 4 czerwca 2015 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Pobierz dyrektywę ROHS – wersja przekształcona